Chính sách bảo mật (Privacy Policy)

Nguyễn Xuân Luân viết ngày 04/06/2020

Khi bạn truy cập và đọc bài viết trên Blog Dev Cày tức là bạn đã phải chấp nhận những quy định sau đây.

1. Bài viết
 Bài viết dựa trên quan điểm của tác giả. 
 Không sử dụng bài viết trên blog để dùng cho mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
 Vui lòng dẫn nguồn và liên hệ tác giả trước khi chia sẻ bài viết hoặc copy bài viết.

2. Về sự riêng tư của khách truy cập

Blog không lưu cookie trên trình duyệt của bạn. 

 3. Về các quảng cáo trên Blog
 Nếu có nhu cầu hợp tác, đặt quảng cáo trên blog, bạn vui lòng liên hệ: nguyenxuanluan93@gmail.com

Chân thành cảm ơn!